Revoltify Blogger Blogger Responsive

Revoltify Blogger Blogger Responsive là một mẫu có chế độ xem danh sách mà tôi sẽ chia sẻ với 2 phiên bản, phiên bản miễn phí và trả phí.


Các tính năng sau của mẫu Revoltify

Features Availability
Responsive True Cek
SEO True Cek
Custom Mobile Version True Cek
Custom Threaded Comment True
2 Column True
Light Base Theme Color True
Simple Flat Design True
Auto Read More with Thumbnail True
Responsive Ad Slot True
Breadcrumbs True
Related Posts with Subscribe Box True
Overlay Search Box True
Social Share Button True
Sidebar Tab Widget True
Recent Post Widget True
Recent Comment Widget True
Custom 404 Page True
Smooth Scroll back To Top True
Better Print Page Layout True
Custom Subscribe Box Widget True
Sitemap Widget True
Well Documentation True

DEMO DOWNLOAD

Chúc các bạn có một giao diện tốt để phát triển blog :D