Seoify - Responsive Blogger Template

Seoify là một mẫu blogger chuyên nghiệp. Nó hoàn toàn tùy biến và rất nhanh, làm cho nó trở thành một mẫu rất mạnh mẽ. Seoify là một mẫu blogger đơn giản, nhưng nó có thể cung cấp kết quả như không có mẫu nào khác, bởi vì nó được phát triển với các kỹ thuật phát triển độc đáo và tốt nhất và mang lại mã blogger mới nhất. Đây cũng là một tùy chọn tuyệt vời để kiếm tiền từ blog của bạn vì nó có nhiều phần cho quảng cáo.


DEMO DOWNLOAD

BUY TEMPLATE


Template Features
100% Responsive Design.
Auto RTL Version.
Fixed Menu.
Automatic Mobile Menu.
Header Ads.
Trending Posts Section.
Home Ads 1.
AdSense (In-Feed ADS) on Homepage.
Ads Areas (In-Article ADS 1, In-Article ADS 2) on Post Page.
Home Ads 2.
Post Share Buttons.
Auto Author Box.
Disqus and Facebook Comments.
Fixed Sidebar.
Post List Widget by (Recent, Label or Comments).
About Section on Footer.
Footer Menu.
Templateify Post Shortcodes.
Dark Version (Included).
Boxed Version.
Auto Translate.
Fast Loaded.
SEO Optimized.
Fully Customizable Background, Widths, Colors and Fonts.
Remove Footer Credits (Custom Copyrights).
Use For Customers.
6 Months of Premium Support.
Lifetime Template Updates.

Nguồn : Templateify

2 nhận xét: