Code Visual Basic Flat UI

Hôm nay HungCoder.Com xin hướng dẫn cho mọi người toàn bộ SOURCE CODE của HungCoder.Com về giao diện FLAT UI trên ứng dụng DESKTOP :D


Để làm giao diện này hoàn toàn đơn giản cho một thằng Code mới vào nghề lập trình mới đc vài năm :D, bảo là mới vào nghề nhưng chưa thực sự chuyên sâu về ngành nghề này vì thời gian không cho phép :D

Về giao diện Flat UI này trên internet người ta chia sẽ đã rất nhiều rồi, hôm nay HungCoder.Com cũng rảnh nên tập tành một chút, để xem trình độ mình am hiểu như thế nào về thủ thuật này :D, ai ngờ cũng được gọi là cũng biết sơ sơ ^^

Về vấn đề này người ta bảo là học code rồi thì không nói nhưng làm đẹp ứng dụng và nâng cấp về giao diện lẫn cả cách thức sữ dụng như thế nào mới là vấn đề cần đi sâu vào, chứ không phải học code đơn thuần như vậy ^^! học code thì đơn giản với những người có am hiểu, nhưng code như thế nào và làm cho ứng dụng đẹp và toàn diện hơn mới là điều cần phải chăm chuốt cả 1 thời gian đấy các bạn :D

Còn bên dưới là bộ mã nguồn của mình về việc này :D ai muốn học hay test thì có thể download ở mục bên dưới hoặc có thể bình luận cho mình về các vấn đề của nó để khi nào rảnh mình tìm tòi đúc kết cho bản thân nhé :D

FULL CODE
Imports System.Net
Imports System
Imports System.Xml
Imports System.IO

Public Class Form1

#Region "LOADING FORM / KIỂM TRA KẾT NỐI INTERNET"
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Try
      My.Computer.Network.Ping("www.Google.com")
    Catch
      MsgBox("Kiểm tra kết nối internet của bạn." & vbNewLine & "Thông báo", MsgBoxStyle.Critical, "Error")
      End
    End Try

    ' TextBox1.Text = WebBrowser1.Location.ToString
  End Sub

#End Region

#Region "PANEL MOVING"

  Dim drag As Boolean
  Dim mousex As Integer
  Dim mousey As Integer
  Private Sub Panel1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseDown
    drag = True
    mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
    mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseMove
    If drag Then
      Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
      Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
    End If

  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseUp
    drag = False
  End Sub
#End Region
  Private Sub Label1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseDown
    drag = True 'Sets the variable drag to true.
    mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left 'Sets variable mousex
    mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top 'Sets variable mousey
  End Sub
  Private Sub Label1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseMove
    If drag Then
      Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
      Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
    End If
  End Sub
  Private Sub Label1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseUp
    drag = False
  End Sub
  Private Sub Button1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button1.Paint
    Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
    Using P As New Pen(Me.BackColor)
      e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
    End Using
    Button1.FlatAppearance.BorderSize = 0
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click
    End
  End Sub

  Private Sub Button2_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button2.Paint
    Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
    Using P As New Pen(Me.BackColor)
      e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
    End Using
    Button2.FlatAppearance.BorderSize = 0
  End Sub
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
  End Sub
  ' Private Sub MinimizeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MinimizeToolStripMenuItem.Click
  '  Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
  'End Sub
End Class

Download Source Download Exe

8 nhận xét:

 1. Hay đó thằng e :D, k phụ thằng eng truyền lại blog cho m`

  Trả lờiXóa
 2. Trang Fake IP về viết ứng dụng xem thế nào e :D
  Fake IP

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hehe e còn non lắm a :D nên chưa làm đc gì cả :D

   Xóa
 3. https://www.youtube.com/watch?v=DAbZMTElQL0

  Code vb.net fake IP

  Trả lờiXóa
 4. Hay đó ck, để khi nào vk thử học lập trình như ck xem sao :D

  Trả lờiXóa
 5. Trả lời
  1. Code not perfect :-SS, nice tutorial code, and easy code :D

   Xóa