[Visual Basic] How to create Notification Icons

Hi, mọi người HungCoder.Com sau một thời gian tìm hiểu về Visual Basic và bây giờ HungCoder.Com đang tìm hiểu một số thứ đơn giản của việc lập trình này đó là hiện thông báo ẩn của ứng dụng dưới TRAY hệ thống cho mọi người, rất đơn giản chứ không phức tạp như mọi người nghĩ nha :D


Qua hình ảnh trên bạn cũng có thể thấy nó đơn giản như thế nào rồi chứ, chúng ta có thể tùy biến nó lên mức độ khó hơn nếu bạn am hiểu code một chút và nó sẽ có thông báo cho các bạn thấy nếu các bạn đang làm gì đó :D

FULL CODE
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Me.Hide()
    NotifyIcon1.ShowBalloonTip(500, "Click Me", "Hi, HungCoder.Com Đang Ẩn Nấp Tại Đây!", ToolTipIcon.Info)
  End Sub

  Private Sub NotifyIcon1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseClick
    Me.Show()
    NotifyIcon1.ShowBalloonTip(500, "Click Me", "Hi, HungCoder.Com Đã Phát Hiện Ra Một Điều Bí Mật Về Windows Của Bạn :D !", ToolTipIcon.Info)
  End Sub
End Class

Cập Nhật Thêm 1 Thủ Thuật Khác.
 Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
    Try
      If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
        Me.Visible = False
        NotifyIcon1.Visible = True
        NotifyIcon1.ShowBalloonTip(1, "Thông Báo", "HungCoder.Com Đang Ẩn Nấp Tại Đây.", ToolTipIcon.Info)
      End If
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
    Try
      Me.Visible = True
      Me.WindowState = FormWindowState.Normal
      NotifyIcon1.Visible = False
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message)
    End Try
  End Sub

  Private Sub NotifyIcon1_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseClick
    Me.Show()
    NotifyIcon1.ShowBalloonTip(500, "Thông Báo", "Ứng Dụng Đã Được Hiển Thị.", ToolTipIcon.Info)
  End Sub

Nhìn lên bộ code bạn thấy nó hoàn toàn đơn giản chứ không có gì là phức tạp :D bạn chỉ việc thêm 1 tiền ích ở TOOLBOX đó là : NotifyIcon1 vậy là xong :D

VIDEO DEMO


DEMO TEST

DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công


DMCA.com Protection Status
Bản Quyền Thuộc Về Hùng Coder Blog