[Visual Basic] Run For Windows (Khởi Động Cùng Windows)

Bài này lúc trước mình có chia sẽ thủ thuật này rồi, nhưng tại do lỡ tay nên xóa mất nên hnay viết bài chia sẽ lại cho mọi người được biết :D, thủ thuật này hoàn toàn đơn giản nhé mọi người :D chỉ cần bỏ vào form_load hay đại loại gì là có thể làm ứng dụng khỏi động cùng windows rồi :D.FULL CODE
' khởi động cùng windows hungcoder.com
My.Computer.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True).SetValue(Application.ProductName, Application.ExecutablePath)

Đây là đoạn code đơn giản cho mọi người test thử :D, đảm bảo 100% hoạt động trên hệ điều hành WINDOWS còn các hệ điều hành khác như : LINUX, IMAC, ... thì mình chưa biết chắc nhé :D.

Link download cho các bạn kiểm tra. 100% không đính kèm virus nhé các bạn.

DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công.
Rated 4.3/5 based on 9 votes

3 nhận xét:

Hùng Coder nói...

https://adnow.com/?referral=246439
adnow - mang quang cao tot nhat 2020

Hùng Coder nói...

MAIL : http://link.hungcoder.com/go/mail

Unix Coders nói...

https://vnreview.vn/tu-van-anh-so/-/view_content/content/2200563/huong-dan-tach-nen-trong-suot-cho-anh-khong-can-photoshop

thủ thuật hay :D

Đăng nhận xét