[Visual Basic] Download And Run File

Chào mọi người, hôm nay HungCoder.Com xin hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật cũng khá hay cho anh em nào muốn khỏi động ứng dụng tức thì hoặc làm ứng dụng tự động tải về và khỏi động ngay sau đó.


Nhìn sơ bộ qua hình ảnh này thì thực sự thủ thuật này rất đơn giản cho người mới vào nghề lập trình :D
Các bạn chỉ cần thay đổi liên kết và tên chương trình mà bạn muốn nó tải về và khởi động tức thì thôi :D, bên dưới là đoạn code FULL cho mọi người nhé.

My.Computer.Network.DownloadFile("http://data.hungcoder.com/HungCoder_UnInstall_VB.exe", "C:\HungCoder_UnInstall_VB.exe")
Process.Start("C:\HungCoder_UnInstall_VB.exe")

Đặt nó vào Button hay gì cũng được nhé mọi người :D
Video Demo Cho Mọi Người.DOWNLOAD DEMO

DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công.