[Visual Basic] Get Facebook Image By Token

Hi mọi người, hôm nay HungCoder.Com xin hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật đơn giản mà lúc xưa mình đã chia sẽ và trên mạng chia sẽ về thủ thuật này về facebook cho người dùng lập trình biết về việc lấy hình ảnh người dùng bằng "TOKEN" đơn giản.


Các bạn chưa hiểu về thủ thuật này thì nhìn thấy nó hơi phức tạp và hơi ngại về việc lấy "TOKEN" để "Get Image Facebook", nhưng các bạn cứ yêu tâm về vấn đề này. Mình đảm bảo việc các bạn dán "TOKEN" vào khung trên là hoàn toàn trong sạch chứ mình không gắn thêm bất cứ gì để lấy "TOKEN" của các bạn đi bán cho các trang "HACK LIKE" này nọ cả :D. Minh lấy danh dự của một thằng coder này.

FULL CODE
Public Class Form1
  Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
    Try
      Form2.PictureBox1.ImageLocation = ("https://graph.facebook.com/me/picture?width=220&height=220&access_token=" & TextBox1.Text)
      Form2.Show()
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("Không thể load dữ liệu từ ""Facebook""! Ứng dụng sẽ tự động reload lại", MsgBoxStyle.Exclamation, "Thông báo")
    End Try
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      Form2.PictureBox1.ImageLocation = ("https://graph.facebook.com/me/picture?width=220&height=220&access_token=" & TextBox1.Text)
      Form2.Show()
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("Không thể load dữ liệu từ ""Facebook""! Ứng dụng sẽ tự động reload lại", MsgBoxStyle.Exclamation, "Thông báo")
    End Try
  End Sub
End Class


VIDEO DEMO:


DOWNLOAD TEST

Bổ sung thêm một thủ thuật mới nhưng lại không cần dùng đến "TOKEN" mà chỉ cần ID User của Facebook bạn cần lấy hình ảnh là xong :D

Full Code
PictureBox1.ImageLocation = "http://graph.facebook.com/ thay ID Facebook bạn cần lấy ảnh vào đây /picture?type=square"

Nhưng với thủ thuật này thì hình ảnh của bạn có kích thước nhỏ và tùy thuộc vào độ tùy biến của bạn và có thể làm mờ hình ảnh khi bạn phóng to nó ra nhé.

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản này.