Hùng Coder Blog's

Get Subnet IP Address

Chào các bạn, hôm nay Hùng Coder xin hướng dẫn cho các bạn một đoạn code Visual Basic đơn giản về việc " GET SUBNET IP ADRESS " ...Sống Đơn Giản Thôi

1/ Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta. 2/ Bạn bè bạn sẽ...

CUỘC SỐNG CŨNG CẦN MỘT CHỮ DUYÊN

1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, ...

MỘT CHỮ DUYÊN

Từng đối mặt ngàn ngày sao chẳng nhớ Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên! - Tình cảm con người chính là một chữ '' Duyên '' ...

Muốn Đi Đâu Đó.

Muốn đi đâu đó một vài ngày Quên hết muộn phiền ngày hôm nay Một nơi chẳng ai quen mình cả Cứ thế mà điên, mà rong chơi. Muốn ...

MỘT GÓC NHÌN VỀ “MẤY THẰNG ĐIỆN LỰC” CỦA 1 CÔ VỢ ĐIÊN

- Vk: Ck này! - Ck: Sao Vk? - Vk: Sao mấy ông điện lực cứ bày đặt, làm như vất vả lắm, để vợ con nó phải xót? - Ck: Ý vợ là sao? - V...