Làm ơn hãy bật JavaScript!

Base64 Image Encoder

Công cụ chuyển đổi hình ảnh sang Base64 CODE, lưu ý các bạn không nên chọn ảnh với kích thước quá lớn. Điều này khiến cho trình duyệt của bạn bị treo đó.
Chọn tệp và đợi một chút, hình ảnh sẽ được chuyển đổi cho bạn!

Base64 CODE From Image


0 Response to "Base64 Image Encoder"

• Chèn link bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a> • Tạo chữ <b>đậm</b><i>Ngiêng</i> • Không SPAM bạn nhé! • Lưu ý: Trường hợp bạn để lại Backlink về website của bạn, nếu phù hợp thì mình vẫn chấp nhận nhận xét đó :D

0 Bình Luận:

Đăng nhận xét


Top