GDrive Direct Link

How to create direct links with this tool?

  1. Trước tiên, bạn phải có được URL chia sẻ.
  2. Đây là Hướng dẫn để có được liên kết Chia sẻ.
  3. Dán liên kết đó trong'Nhập liên kết chia sẻ' textbox.
  4. Sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào Tạo.
  5. Nhấn Ctrl + C để sao chép liên kết trực tiếp vào clipboard của bạn.

Ghi chú quan trọng

  • Bạn có thể lưu trang này bằng cách nhấn Ctrl + S và sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cần.
  • Công cụ này sẽ chỉ hoạt động cho các liên kết Google Drive, Dropbox và Onedrive.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét