Hiển thị các bài đăng có nhãn Php. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Php. Hiển thị tất cả bài đăng

Php

Chuyển ảnh thành code HTML với PHP

Bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách chuyển đổi hình ảnh sang code HTML với PHP. Demo sẽ như sau: 1, Thuật toán. -Thuật toán...

Upload ảnh sử dụng ajax với PHP

Mấy hôm nay lang thang trên các group thấy mọi người hay vướng về upload ảnh sử dụng ajax với PHP, nên hôm nay mình sẽ demo cho các bạn một...

Google New reCaptcha using PHP - Are you a Robot?

Today Google has been introduced new reCaptcha API called Are you a robot? “No Captcha reCaptcha” a complete new design captcha system. T...

Import excel vào mysql bằng php

code import Excel data, first you need to have a Excel reader. It should be accurate enough to interpret Excel data as expected. There ‘s...

Share code site Phim online và Joomla Theme miễn phí, download ngay

Codecanyon cùng với Themeforest là công ty con của Envato, rất nổi tiếng trong việc bán theme, scripts và plugins. Tháng 6 này, script ...

Connect Twitter API with OAuth using PHP.

Few days back I had connected labs.9lessons application to twitter API via OAuth (open protocal secure authorization). In this post I want t...