Time View By Hùng Coder Blog

Time View By Hùng Coder Blog Hôm nay Hùng Coder xin chia sẽ cho mọi người 1 ứng dụng nói là mới ( Được chia sẽ lâu rồi, nhưng giờ mình có thêm bớt 1 số thứ ) Nhìn ...

[PHP] Share source code Easy Comment for Website

[PHP] Share source code Easy Comment for Website Nếu bạn nào đang thiết kế web, các bạn viết website về blog hay đăng sản phẩm thì thường cuối bài viết sẽ có một phần bình luận để cho khách...

33 PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA NGƯỜI KHÔN NGOAN

33 PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA NGƯỜI KHÔN NGOAN 1. Người khôn để miệng trong tim, người dại để tim trong miệng. 2. Hãy học các nguyên tắc để biết phá vỡ nguyên tắc đúng cách. 3. Hãy là...