Hùng Coder Blog's

Share 1 Số Product Key Window 10 Pro

Chào các bạn, hôm nay Hùng Coder xin chia sẽ với các bạn một số key để ACTIVE WINDOWS 10 :D, các key này mình vừa GET được chứ không phải n...Share tool Activate Windows 7 - 2019

PHIÊN BẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ Windows 7 Ultimate Windows 7 Pro Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Basic Windows 7 Stater LƯU Ý (ĐỌC K...

[VB.Net] Code Loading Progressbar

Chào mọi người hôm nay Hùng Coder xin ra mắt cho mọi người 1 đoạn code đơn giản về sự cập nhật của ứng dụng :D, cập nhật này rất đơn giản k...

[VB.Net] Ứng dụng Chat sử dụng giao thức P2P (Peer to Peer)

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn viết ứng dụng Chat truyền thông tin giữa các máy nội bộ cùng mạng LAN , bài viết này mình sử dụng giao thức ...

ShareMe Social Media Blogger Template

ShareMe Social Media Blogger Template là một chủ đề đáp ứng sẵn sàng cho thiết bị di động hiện đại tuyệt đẹp, cung cấp blog độc đáo và tối ...

Smartseo Blogger Template

Smartseo là một SEO Ready đơn giản ( Điểm 100% trong trình kiểm tra SEO ). Mẫu blogger phản ứng nhanh và tải nhanh cho các blogger...