* Thông Báo
MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN
Các bạn có thể đặt hình ảnh, video youtube, hoặc code lên khung bình luận theo mẫu sau :
[img]link ảnh[/img]
[youtube]link video[/youtube]
[pre html]code[/pre]
[pre css]code css[/pre]
[pre js]code js[/pre]

Hướng dẫn bình luận

Chèn link

Sử dụng thẻ TÊN_HIỂN_THỊ

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img] - sử dụng công cụ bên dưới để upload ảnh.

Định dạng chữ

Chữ in đậm
Chữ in nghiêng
Chữ gạch chân
Chữ gạch ngang

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu

Adblock Detected

Hệ thống nhận thấy rằng bạn đang dùng plugin AdBlock Plus.

Để ủng hộ Hùng Coder bạn có thể tạm tắt plugin đó đối với website hungcoder.com hướng dẫn tắt và lâu lâu hãy nhấp vào quảng cáo giúp chúng tớ nhé.

Thank You

×

Adblock Detected

Chúng Tôi Phát Hiện Bạn Đang Sữ Dụng AD BLOCKER Trên Trình Duyệt

Qua Đây Chúng Tôi Khuyên Bạn Nên Tắt AD BLOCKER Khi Xem Trang Web Này

Cảm Ơn

×

Adblock Detected

Chúng Tôi Phát Hiện Bạn Đang Sữ Dụng AD BLOCKER Trên Trình Duyệt

Qua Đây Chúng Tôi Khuyên Bạn Nên Tắt AD BLOCKER Khi Xem Trang Web Này

Cảm Ơn

×

Adblock Detected

Like this blog? Keep us running by whitelisting this blog in your ad blocker

This is how to whitelisting this blog in your ad blocker

Thank you

×